Districten

De eerste schakel na je scoutsgroep is het district. Dat groepeert een tiental groepen uit eenzelfde buurt. De groepsleid(st)ers uit een district zitten samen in de districtsraad en kiezen één of meerdere districtscommissarissen als eindverantwoordelijke.

Er zijn vier districten in onze Gouw: